Ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση του συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών και δυναμικής πληροφόρησης Biz-e-Gate. Στις νέες δυνατότητες υποστηρίζονται οι συσκευές iMode, ενώ αναθεωρήθηκαν παλαιότερα κομμάτια κώδικα και βάσης δεδομένων, τα οποία πλέον λειτουργούν ομαλά, ασφαλέστερα και γρηγορότερα.