Η REGATE ανέλαβε να ενημερώσει στοιχεία της ιστοσελίδας και του εταιρικού Intranet της πολυεθνικής εταιρείας OMEGA TRANSPORT Α.Ε., ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες προβολής της εταιρείας, καθώς και τις ανάγκες παροχής δυναμικής πληροφόρησης προς τους υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες της.