Υπογράφηκε Σύμβαση Έργου με την εταιρεία REHAIR ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ Α.Ε. που αφορά στην υλοποίηση της νέας εταιρικής ιστοσελίδας.