Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών REGATE και OTENET για την παροχή έγκυρης, ολοκληρωμένης και καθημερινής πληροφόρησης σε ελληνικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, ιδρύματα, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους για τα δρώμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, από τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2006, οι ειδήσεις και οι νέες προκηρύξεις του Euro-info.gr είναι πλέον διαθέσιμες και από το portal της OTENET στη διεύθυνση http://www.otenet.gr/otenet/info/news/euronews. Στόχος της παραπάνω συνεργασίας είναι να υποστηρίξουμε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα στη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων που θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια δυναμική και ανταγωνιστική παρουσία στην Ενιαία Αγορά.