Κατά το 1ο εξάμηνο του 2006 ολοκληρώθηκαν επιτυχείς εγκαταστάσεις της πλατφόρμας iCMS και iCMSLite για την υποστήριξη αναγκών εσωτερικού συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και ανάγκες ιστοσελίδων, όπως: Σ.Ε.Μ.Ε.Ξ, Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε., Εκδόσεις Θαλλός, Γραμμή Αερίου, κ.α.