Μετρίδης Α.Ε.: Η Regate σε συνεργασία με την APEX IT Solutions ανέλαβαν το έργο της υλοποίησης του Entersoft Business Suite ERP για την εταιρεία Μετρίδης Α.Ε., ηγέτιδα στον κλάδο του Εμπορίου Υφασμάτων Επίπλωσης. Το έργο που θα υλοποιηθεί θα περιλαμβάνει - εκτός από τα υποσυστήματα οικονομικής και εμπορικής διαχείρισης - δυνατότητες διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (ενσωματωμένο module CRM), workflows, ενσωματωμένο εύχρηστο εργαλείο κατασκευής εκτυπώσεων, όψεων και γραφημάτων (χωρίς την ανάγκη γνώσης SQL ή χρήσης Crystal Reports με τα οποία υπάρχει άμεση σύνδεση, αλλά μη αναγκαία χρήση), διαχείριση πολλαπλών εταιρειών,  διαχείριση υποκαταστημάτων, χρήσεων, περιόδων, χρηστών, προνομίων, παραμετροποίηση User Interface, αυτόματη μετατροπή σύνδεσης υποκαταστημάτων σε Off Line σε περίπτωση μη ύπαρξης On Line Server (Fail Over Scenario), ολοκλήρωση με Outlook, αυτόματη διαχείριση εξερχόμενων και εισερχομένων κλήσεων, σύνδεση εισερχομένων κλήσεων με ενέργειες του συστήματος όπως παραγγελιοληψία, service, κ.ά.