Η REGATE ανέλαβε την υλοποίηση του νέου εταιρικού website του MEDICENTERA.E., με βάση τις ειδικές απαιτήσεις της εταιρείας, και του ιατρικού κλάδου. Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση ενός σύγχρονου δυναμικού website, αξιοποιώντας την πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου ICMS, ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες προβολής των ιατρικών υπηρεσιών και των τμημάτων της εταιρείας, καθώς και τις ανάγκες παροχής δυναμικής πληροφόρησης προς τους υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας.