Η Regate AE ανέλαβε την εγκατάσταση και προσαρμογή του BizeGate στην εταιρεία PROXIMITY ZZ A.E. Η λύση αυτή θα καλύπτει αποτελεσματικά τις λειτουργικές και πληροφοριακές ανάγκες των Merchandisers της εταιρείας (που θα απασχοληθούν σε αυτήν τη φάση στο project του ΟΤΕ), καθώς και των Υπεύθυνων Διαχείρισης Έρευνας Αγοράς για λογαριασμό συγκεκριμένου πελάτη της εταιρείας (American Express).