Η REGATE A.E. ανακοινώνει τη νέα υπηρεσία εκπαίδευσης τμημάτων πωλήσεων με τίτλο Achieve Performance Selling (APS). Σκοπός της νέας υπηρεσίας είναι να εξεταστεί εις βάθος ο τρόπος λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων της κάθε ενδιαφερόμενης εταιρείας, ώστε να σχεδιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και λειτουργίας, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται υπό μορφή σεμιναρίου στην ομάδα πωλήσεων. Παράλληλα με τη χρήση του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate επιτυγχάνεται τόσο ο έλεγχος λειτουργίας του τμήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη διοίκηση, όσο και το αποτελεσματικότερο και πιο άμεσο reporting.

Η REGATE προσφέρει δωρεάν στο υφιστάμενο πελατολόγιό της την υπηρεσία διάγνωσης, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πωλητών στο πεδίο για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος ειδικά για τις ανάγκες της κάθε εταιρίας και της κάθε αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν εδώ: http://www.regate.gr/training