Προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

Στόχος της δράσης είναι η διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων - της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες, σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερος στόχος του προγράμματος είναι η ίδρυση και προσπάθεια ανάπτυξης νέας επιχείρησης με στόχο την αξιοποίηση πραγματικής επιχειρηματικής ευκαιρίας από επιχειρηματία με προσόντα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της παρούσας πρόσκλησης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες, σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ανέρχεται στα 16.000.000 €.

Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι οι 30.000 € για όλες τις περιπτώσεις.

Το 50% προέρχεται από Δημόσια Δαπάνη, το 30% θα καλυφθεί από Τραπεζικό Δανεισμό, ενώ το υπόλοιπο 20% θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή. Κατ΄ εξαίρεση η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και σε πυρόπληκτες περιοχές.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά ηλεκτρονικά στις 15 Ιουνίου 2009 και θα παραμείνει ενεργή έως και τις 30 Ιουνίου 2009 σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.