Συγκεκριμένα, η νέα έκδοση περιλαμβάνει μηχανισμό παραγγελιοληψίας με φωτογραφίες ειδών και άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς και με αλγόριθμους διευκόλυνσης των πωλητών (π.χ. κερδοφορία παραγγελίας, υπολογισμού κόστους μεταφορικών, σύνθεση παλετών, κ.ο.κ).. Ταυτόχρονα αναβαθμίστηκε όλη η εφαρμογή του διαχειριστικού BizeGate σε σύγχρονα πρότυπα, με νέο μοντέρνο look-and-feel. Τέλος, ενσωματώθηκε γνωστή Mobile Device Management πλατφόρμα στη λύση BizeGate, με σκοπό να επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση των smartphones των εν κινήσει στελεχών που χρησιμοποιούν το BizeGate για τις καθημερινές τους εργασίες.