Στο www.field-service.gr, διαδικτυακό τόπο της Regate AE για το θέμα της διαχείρισης της τεχνικής υποστήριξης στο πεδίο, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν βίντεο με την υλοποίηση σχετικής εφαρμογής στη Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ. Στο βίντεο, τα στελέχη της Θεοδώρου εξηγούν πως η εταιρεία οργάνωσε καλύτερα το Τμήμα Service βελτιώνοντας την after-sales εξυπηρέτηση των πελατών, μέσα από την ολοκληρωμένη λύση BizeGate Field Service που υλοποιήθηκε από τη Regate AE.

Το BizeGate Field Service, απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να εξοπλίσει τους τεχνικούς της με τα κατάλληλα μέσα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο χώρο του πελάτη (service-on-site). Το BizeGate Field Service αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη λύση της αγοράς που μπορεί να εγκατασταθεί πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε επιχείρηση αποφασίσει να μηχανοργανώσει τους τεχνικούς της, είτε πρόκειται για απλή παροχή υπηρεσιών (π.χ. συντήρηση εξοπλισμού, καταγραφές μετρητών, σύνδεση-αποσύνδεση από δίκτυο, κ.τ.λ.), είτε πρόκειται για πιο εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη που περιλαμβάνει και την εγκατάσταση ανταλλακτικών και αναλωσίμων (με φορητή τιμολόγηση).