Όλα τα νέα και τις τάσεις γύρω από τις εφαρμογές των φορητών τεχνολογιών (mobility) στις επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν τα στελέχη στο ηλεκτρονικό newsletter myMobilityNews που αποστέλλεται από τη REGATE AE. Το myMobilityNews περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τομείς όπως η αυτοματοποίηση πωλήσεων (Sales Force Automation), το Field Marketing, η διαχείριση της τεχνικής υποστήριξης (Field Service), η διαχείριση αποθεμάτων, η φορητή τιμολόγηση (ex-VAN) και η διαχείριση παγίων (Asset Management).

Το myMobility News απευθύνεται στα στελέχη όλων των τμημάτων τα οποία διαθέτουν εργαζόμενους που βρίσκονται εν κινήσει μέσα και έξω από την επιχείρηση: διεύθυνση πωλήσεων, διεύθυνση logistics/εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνική διεύθυνση και ΙΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γίνουν συνδρομητές δωρεάν στην ιστοσελίδα www.regate.gr/mymobilitynews.