Η REGATE Α.Ε. ανακοινώνει τη συνεργασία της με το MicrosoftIncubationCenter, μέσω του οποίου θα παρέχει - πρώτη στον κλάδο της - την ολοκληρωμένη λύση αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας, βάσει του μοντέλου διάθεσης SoftwareasaService (Λογισμικό ως Υπηρεσία).

Ειδικότερα,  από τις αρχές Οκτωβρίου 2009 το BizeGate θα διατίθεται στην ελληνική αγορά σε τέσσερις (4) εναλλακτικές εκδόσεις, έναντι ενός σταθερού μηνιαίου κόστος ανά χρήστη για όσο διάστημα η εκάστοτε εταιρεία επιθυμεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.