Η Regate A.E. σε συνεργασία με τη SingularLogic Business Services ανέλαβε την υλοποίηση του συστήματος παρακολούθησης ιατρικών επισκεπτών BizeGate Reps στην εταιρεία ΚΟΠΕΡ Α.Ε.. Η λύση καλύπτει αποτελεσματικά τις λειτουργικές και πληροφοριακές ανάγκες των ιατρικών επισκεπτών, καθώς και των επιθεωρητών και διευθυντών πωλήσεων. Ως αποτέλεσμα, πλέον η εταιρεία έχει δυναμική πληροφόρηση για όλους τους τομείς που παρακολουθεί, όπως τομείς ιατρικών επισκεπτών, συνταγογραφία, ολοκληρωμένη καταγραφή επισκέψεων και άμεσο reporting απευθείας στα δεδομένα επισκέψεων των ιατρών. Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τους ιατρικούς επισκέπτες της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές τύπου Netbook από την DELL.