Η Regate A.E. έθεσε σε πλήρη λειτουργία το σύστημα παρακολούθησης ιατρικών επισκεπτών BizeGate Reps στην εταιρεία PHARMAZAK  Α.Ε.. Η λύση καλύπτει αποτελεσματικά τις λειτουργικές και πληροφοριακές ανάγκες των ιατρικών της επισκεπτών, αλλά και γενικότερα του Τμήματος Πωλήσεων της εταιρείας. Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τους ιατρικούς επισκέπτες της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές τύπου Netbook/Laptop, ενώ δεν αποκλείεται η χρήση BlackBerry συσκευών.