Η REGATE A.E. ανακοινώνει τη νέα έκδοση του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate. Πρόκειται για την πλέον προηγμένη λύση φορητής παραγγελιοληψίας και απομακρυσμένης τιμολόγησης που απευθύνεται στα εν κινήσει στελέχη κάθε επιχείρησης στους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών.

Το BizeGate αναβαθμίστηκε τεχνικά και λειτουργικά, ώστε να μπορεί να καλύψει με μοναδικό τρόπο τις λειτουργικές και πληροφοριακές ανάγκες των mobile χρηστών (π.χ. των πωλητών, των οδηγών οχημάτων που λειτουργούν με τη φιλοσοφία της τιμολόγησης επί αυτοκινήτου, των merchandisers, των ιατρικών επισκεπτών, των τιμοληπτών και των υπευθύνων ερευνών αγοράς, κ.ά.), μέσα από ένα εύχρηστο και ταχύτατο "φορητό" περιβάλλον.

Μεταξύ τωνσημαντικότερων νέων δυνατοτήτων του BizeGate που είναι πλέον διαθέσιμες στους πελάτες μας, αξίζουν να σημειωθούν τα εξής: υποστήριξη GPS, διαχείριση δρομολογίων και ατζέντας επισκέψεων πωλητών σε συνδυασμό με γεοδεδομένα, προβολή χαρτών με απεικόνιση δρομολογίων πωλητών και στιγμάτων πελατολογίου, καθώς και μια σημαντικά εμπλουτισμένη λίστα αναφορών στο υποσύστημα BizeGate Reporting & Statistics.

Επιπλέον, το διαχειριστικό interface της εφαρμογής έχει τροποποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε το δίκτυο των συνεργατών μας να μπορεί να παραμετροποιεί και να προσαρμόζει το σύστημα στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, με τρόπο ταχύτατο και αποτελεσματικό.