Στις αρχές Νοεμβρίου η Regate A.E. έθεσε σε λειτουργία τη νέα υλοποίηση του σύγχρονου website για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.

Η νέα ιστοσελίδα http://www.oll.gr/ υποστηρίζεται από την πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου ICMSLite, ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες προβολής του οργανισμού και των υπηρεσιών του, καθώς και τις ανάγκες παροχής δυναμικής πληροφόρησης προς τους υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες του.

Η δραστηριότητα του οργανισμού πέρα από τις υπηρεσίες του σχετικά με τον ελλιμενισμό των πλοίων και τη διακίνηση επιβατών και οχημάτων, περιλαμβάνει και την αισθητική διαμόρφωση και την απρόσκοπτη λειτουργία της χερσαίας ζώνης του λιμένα και την αποκομιδή απορριμμάτων εντός της λιμενικής ζώνης, καθώς και την εκμίσθωση ακινήτων και υπαίθριων χώρων σε ιδιώτες.

Προκειμένου να υποστηρίξει τους υψηλούς του στόχους, ο οργανισμός επένδυσε στην πλατφόρμα Integrated Content Management Solution για την προβολή του, η οποία του παρέχει δυνατότητα πλήρους διαχείρισης. Συγκεκριμένα, παρέχει διαχείριση απεριόριστου αριθμού θεματικών κατηγοριών και υποκατηγοριών, ένταξη κειμένων σε αυτές και παρακολούθηση των αλλαγών χωρίς να χάνονται τα αρχεία, όπως και πλήθος άλλων δυνατοτήτων που προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στον οργανισμό και αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών ενημέρωσης για τους ενδιαφερόμενους.