Στο πλαίσιο της δημιουργίας προϋποθέσεων, για αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας οι εταιρείες ΚΡΙΒΕΚ Α.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣ και ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.Β.Ε. επέλεξαν την ολοκληρωμένη λύση φορητής παραγγελιοληψίας BizeGate On Demand της Regate A.E. - με σταθερή μηνιαία συνδρομή, ανά χρήστη, μέσα από το Microsoft S+S Incubation Center - προκειμένου, να αυτοματοποιήσουν τις εργασίες των πωλητών τους και να αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού τους. Η ΚΡΙΒΕΚ Α.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣ είναι μια αμιγώς κρητική επιχείρηση, με αντικείμενο δραστηριότητας τις εισαγωγές, την επεξεργασία και την διάθεση νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, θαλασσινών και λαχανικών, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, που πληρούν τις πιο αυστηρές Ελληνικές και Ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Αντίστοιχα η ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.Β.Ε. είναι μια, από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του σχεδιασμού και της παραγωγής των υλικών & αξεσουάρ μόδας, με δύο μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα και μια στην Άπω Ανατολή.

Οι κυριότεροι λόγοι, για τους οποίους οι προαναφερόμενες εταιρείες αποφάσισαν, να εκσυγχρονίσουν την υποδομή και τον τρόπο λειτουργίας των Τμημάτων Πωλήσεών τους, αλλά και οι βασικότερες προσδοκίες τους, οι οποίες, θα καλυφθούν, με την επιλογή του BizeGate On Demand συμπεριλαμβάνουν την εύκολη δημιουργία και άμεση εκτέλεση των παραγγελιών, με δυνατότητες γρήγορης ανεύρεσης συμπληρωματικών ή και υποκατάστατων κωδικών (up & cross selling), την πλήρη ενσωμάτωση της εμπορικής-πιστωτικής πολιτικής τους, την αύξηση της παραγωγικότητας των πωλητών χάριν των δυνατοτήτων on-line επιθεώρησης των Ομάδων Πωλήσεων, καθώς και τη βελτίωση της εισπρακτικότητας, από τους πελάτες τους.

Ειδικότερα, με το BizeGate On Demand οι παραπάνω εταιρείες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες όλων των πωλητών τους, με δυνατότητες, όπως φορητή παραγγελιοληψία, διαχείριση ατζέντας και δρομολογίων, καρτέλες πελατών και ευρετήρια παραγγελιών, υποστήριξη GPS, εισπράξεις-ταμείο, εξοδολόγιο, κ.ά. Επιπλέον επισημαίνεται, ότι το BizeGate On Demand, θα διασυνδεθεί, με την κεντρική βάση δεδομένων του εμπορολογιστικού προγράμματος, κάθε εταιρείας, ώστε να επιτρέπεται η αυτόματη μεταφορά δεδομένων, από και προς τις φορητές συσκευές των πωλητών, μέσω του υποσυστήματος BizeConnect SaaS.