Η Regate A.E. ανακοινώνει, ότι συμμετέχει, ως Προμηθευτής Προηγμένων Λύσεων Πληροφορικής στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ, το οποίο επιδοτεί, με ποσοστό 45% - 50% την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μεταποίησης, του χονδρικού εμπορίου, των κατασκευών και της παροχής υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η δράση "Εξωστρέφεια" αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων, που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση νέων προϊόντων ή την προώθηση των ήδη υπαρχόντων, σε νέες αγορές. Στόχος της είναι οι επιχειρήσεις, που θα ενισχυθούν, να μπορούν, να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία, για την ανάπτυξή τους και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης. Η εν λόγω δράση υλοποιείται, από την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» (www.digitalaid.gr ) του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η υποβολή προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά, από την 10/3/2011, έως την 24/5/2011, ενώ τα επενδυτικά σχέδια, θα πρέπει, να κυμαίνονται, από 30.000 €, έως 250.000 €, ανά επιχείρηση.

H Regate Α.Ε. προσφέρει φορητές λύσεις πληροφορικής, που είναι 100% επιλέξιμες και εντάσσονται στην κατηγορία «Αγορά λογισμικού & Προμήθεια Προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής». Συγκεκριμένα σας προσφέρει την ολοκληρωμένη λύση BizeGate, η οποία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των εν κινήσει στελεχών σας, με καθετοποιημένες εφαρμογές, όπως φορητή παραγγελιοληψία και merchandising (sales force automation), τιμολόγηση επί αυτοκινήτου (exvan) και διαχείριση ιατρικών επισκεπτών (Representatives).

Παράλληλα, ως αποκλειστικός πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματοποίησης πωλήσεων, που παρέχονται μέσα, από το Microsoft S+S Incubation Center, σε cloud server περιβάλλον η Regate A.E. προσφέρει τη συνδρομητική λύση φορητής παραγγελιοληψίας και merchandising BizeGate On Demand, η οποία έχει σταθερή μηνιαία χρέωση (από €24 το μήνα, ανά χρήστη) και αποτελεί απολύτως επιλέξιμη δαπάνη, για τη δράση «Εξωστρέφεια».

Με το BizeGate εξασφαλίζετε μεγάλα επιχειρηματικά οφέλη, όπως αποτελεσματικότερη διαχείριση των εμπορικών σας συναλλαγών, με τους πελάτες σας, αύξηση της παραγωγικότητας των εν κινήσει στελεχών σας, ελαχιστοποίηση των λαθών, κατά τη παραγγελιοληψία, άμεση διεκπεραίωση και αποστολή των παραγγελιών σας, μείωση του κόστους αποθήκευσης, σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας σας, κ.τ.λ. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του συστήματος BizeGate είναι το φιλικό και λειτουργικό user interface, η ταχύτητα της εφαρμογής και του εξ αποστάσεως συγχρονισμού των δεδομένων, η δυνατότητα off-line πρόσβασης, από οποιαδήποτε κατηγορία φορητής συσκευής (Laptop, Tablet PC, Netbook, PDA), η δυνατότητα διασύνδεσης, με κάθε πληροφοριακό σύστημα (π.χ. ERP, CRM, κ.τ.λ.), η εύκολη παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των ιδιαιτεροτήτων του τρόπου λειτουργίας, κάθε επιχείρησης, καθώς και η μέγιστη ασφάλεια επικοινωνίας και συναλλαγών.