Η Business Software Alliance (BSA) και η IDC εκπόνησαν τη μελέτη «Τα Οικονομικά Οφέλη από τη Μείωση της Πειρατείας Λογισμικού», η οποία παρουσιάζει τον αντίκτυπο της μείωσης της Πειρατείας Λογισμικού, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, σε 42 χώρες.
Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας καταδεικνύουν, πως μειώνοντας το 58% του Δείκτη Πειρατείας Λογισμικού στην Ελλάδα, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, σε τέσσερα χρόνια, θα δημιουργηθούν 1.313 νέες θέσεις εργασίας, θα εισρεύσουν €357 εκατομμύρια από τη νέα οικονομική δραστηριότητα και επιπλέον €109 εκατομμύρια σε φορολογικά έσοδα, έως το 2013.
Αν όμως η Ελλάδα πραγματοποιήσει την παραπάνω μείωση σε δύο χρόνια, η οικονομική δραστηριότητα και τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν κατά 35% και 36% αντίστοιχα. Το σημαντικότερο κέρδος, όμως, είναι πως το 68% των οφελών που θα προκύψουν παραμένει στην ελληνική οικονομία.