Η Regate A.Eανέλαβε την εγκατάσταση της λύσης ιατρικών επισκεπτών BizeGate Reps στη VENCIL PHARMACEUTICALS LTDΗ VENCIL PHARMACEUTICALS LTD εισήλθε δυναμικά τον Φεβρουάριο του 2010 στο χώρο της αντιπροσώπευσης γνωστών σειρών φαρμακευτικών - καλλυντικών προϊόντων στο γεωγραφικό πεδίο της Νότιας Ελλάδας.

Η ταχύτητα ανόδου των πωλήσεων της VENCIL PHARMACEUTICALS LTD ξεπέρασε γρήγορα τις προβλέψεις του επιχειρησιακού σχεδίου, καθιστώντας έτσι απαραίτητη την άμεση εγκατάσταση και λειτουργία μιας αποτελεσματικής και δυναμικής λύσης, που να είναι εύκολη στη χρήση και να καλύπτει τις λειτουργικές και πληροφοριακές ανάγκες των ιατρικών της επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, η VENCIL επέλεξε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα BizeGate Reps. Έτσι, οι ιατρικοί επισκέπτες του Τμήματος Πωλήσεων της εταιρείας αποκτούν πλέον αυξημένη παραγωγικότητα και σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού τους, μέσα από ένα φορητό περιβάλλον εργασίας, που τους παρέχει άμεση ενημέρωση και δυνατότητες, όπως διαχείριση εβδομαδιαίου προγράμματος για τα ιδρύματα και τα ιδιωτικά ιατρεία, πρόσβαση στους τομείς κάθε ιατρικού επισκέπτη, διαχείριση κύκλων ενημέρωσης ιατρών, ενημέρωση και αξιολόγηση νοσηλευτικού προσωπικού, κ.ά.

Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε, για τους ιατρικούς επισκέπτες της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές Netbooks.