Σύμφωνα με τη 10η ετήσια έρευνα της Cisco

Μέχρι το 2020, η Cisco υπολογίζει ότι θα υπάρχουν 5,5 δις. χρήστες mobile

συσκευών – δηλαδή το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού – σύμφωνα με την

έρευνα Cisco Visual Networking Index™ (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast

(2015 to 2020).

Οι «έξυπνες» – smart – συσκευές και συνδέσεις προβλέπεται ότι

θα αντιπροσωπεύουν το 72% των συνολικών συνολικών mobile συσκευών και

συνδέσεων – από 36% το 2015. Οι smart συσκευές προβλέπεται ότι θα παράγουν

το 98% της κίνησης mobile δεδομένων μέχρι το 2020, ενώ από τα smartphone

θα αντιπροσωπεύουν το 81% της κίνησης mobile δεδομένων μέχρι το 2020 – από

76% το 2015. Το μερίδιο της συνδεσιμότητας 4G προβλέπεται να ξεπεράσει το 2G

μέχρι το 2018 και το 3G μέχρι το 2020. Το 4G θα αντιπροσωπεύει περισσότερο από

το 70% όλης της κίνησης mobile δεδομένων, ενώ οι συνδέσεις 4G θα παράγουν

σχεδόν 6 φορές περισσότερη κίνηση μηνιαίως από ότι οι μη-4G συνδέσεις μέχρι το

2020. Αναφορικά με την κίνηση των mobile δεδομένων, μέχρι το 2020, αναμένεται

ότι παγκοσμίως θα αγγίξει τα 30,6 exabytes μηνιαίως – από 3,7 exabytes το 2015,

ενώ ετησίως θα αγγίξει τα 366,8 exabytes – από 44,2 exabytes το 2015. Επίσης, θα

διατίθενται 11,6 δις. mobile-ready συσκευές/συνδέσεις – συμπεριλαμβανομένων

8,5 δις. προσωπικών mobile συσκευών και 3,1 δις. M2M συνδέσεων – από 7,9 δις.

mobile-ready συσκευές και M2M συνδέσεις το 2015.

Παγκοσμίως, το 98% της κίνησης mobile δεδομένων θα προέρχεται από smart

συσκευές/συνδέσεις μέχρι το 2020 – από 89% το 2015. Μέχρι το 2020, το 66% των

mobile συσκευών/συνδέσεων θα έχουν δυνατότητες IPv6 – από το 36% το 2015

– ενώ η κίνηση IPv6 θα αφορά το 54% της συνολικής κίνησης mobile δεδομένων –

από 13% το 2015.

Ταυτόχρονα, οι συνδέσεις M2M θα αντιπροσωπεύουν το 26,4% των mobile

συνδεδεμένων συσκευών – από 7,7% το 2015 – και θα παράγουν το 6,7% της

συνολικής κίνησης mobile δεδομένων, από 2,7% το 2015.

Η μέση ταχύτητα των mobile δικτύων παγκοσμίως θα αυξηθεί κατά 3,2 φορές από

το 2015 (2.0 Mbps) μέχρι το 2020 (6.5 Mbps), ενώ η υιοθέτηση του 4G παγκοσμίως

είναι ο βασικός παράγοντας βελτίωσης των mobile ταχυτήτων. Μέχρι το 2020, οι

συνδέσεις 4G θα αντιπροσωπεύουν το 40,5% όλων των mobile συνδέσεων – από

13,7% το 2015 – και θα αντιπροσωπεύουν το 72% της συνολικής κίνησης mobile

δεδομένων – από 47% το 2015.

πηγή: net fax