Για άτομα με αναπηρίες

 

Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ενέκριναν τους πρώτους κανόνες σε επίπεδο Ε.Ε. για τη μεγαλύτερη πρόσβαση στους ιστότοπους και τις κινητές εφαρμογές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, ιδίως για τους τυφλούς, τους κωφούς και τους βαρήκοους.

 

Το διαδίκτυο έχει μετατραπεί σε αναπόδραστο μέσο για την πρόσβαση και την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών. Επομένως, είναι σημαντικότερο από ποτέ να εξασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν ιστοσελίδες και κινητές εφαρμογές, καθώς και να αλληλεπιδρούν με αυτές με τον κατάλληλο τρόπο. Μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τη διασφάλιση της διαδικτυακής προσβασιμότητας θα συμβάλει σε μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και στην ελευθέρωση του δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Η οδηγία θα καλύπτει τους ιστότοπους και τις κινητές εφαρμογές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, από τις δημόσιες διοικήσεις, τα δικαστήρια και τις αστυνομικές υπηρεσίες έως

τα δημόσια νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια και τις βιβλιοθήκες.

(πηγή: NetWeek)