Σύμφωνα με την UBS Group

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων, οι CIOs και οι υπόλοιποι «αγοραστές» υπηρεσιών επιχειρησιακού IT δήλωσαν ότι...

 

το συνολικό κόστος των υπηρεσιών cloud δεν μειώνεται, ενώ μπορεί ακόμη και να αυξηθεί, σύμφωνα με έρευνα της UBS Group, στην οποία συμμετείχαν 505 υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για το επιχειρησιακό IT.

Περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι το συνολικό κόστος δεν άλλαξε τον τελευταίο χρόνο ή μειώθηκε οριακά, ενώ το 15%, κυρίως μεγάλες εταιρείες, αναφέρουν ότι τα κόστη αυξήθηκαν. Ενώ οι πάροχοι, όπως οι Amazon και Microsoft, συχνά μειώνουν τις τιμές τους σε ορισμένες υπηρεσίες για να προσελκύσουν επιχειρήσεις στο cloud, οι πληρωμές αυτές συχνά αφορούν μόνο ένα τμήμα των υπηρεσιών, επομένως η συνολική δαπάνη δεν είναι εμφανώς μικρότερη. Μελλοντικά, οι συμμετέχοντες αναμένουν ότι οι δαπάνες για το cloud δεν θα μειωθούν, ενώ το 55% δηλώνει ότι αναμένει να
παραμείνουν σταθερές ή να μειωθούν ελάχιστα τον επόμενο χρόνο, ενώ το 20% αναμένει αύξηση. Από τις εταιρείες που ήδη χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud εδώ και καιρό, 1 στις 3 αναφέρει ότι είδε μείωση στις δαπάνες μεγαλύτερη του 40% σε 2 χρόνια μετά την υιοθέτηση των εν λόγω υπηρεσιών.

(πηγή: NetFax)