Τη σπουδαιότητα και το ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως κρίσιμο σύμμαχο για την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ),...

με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Ο ΣΕΠΕ προτάσσει τις ΤΠΕ ως μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και εργαλείο για την έξοδο από την κρίση, κατεύθυνση στην οποία κινείται και η δρομολόγηση της σύστασης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής από την Πολιτεία. Εξίσου σημαντική είναι και η ένταξη του κλάδου των ΤΠΕ
ως στρατηγικού τομέα στο νέο Αναπτυξιακό νόμο που κατατέθηκε προς διαβούλευση, υπογραμμίζοντας την υπεραξία που μπορούν να προσφέρουν τηλεπικοινωνίες και ψηφιακή τεχνολογία στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, κομβικής σημασίας είναι και η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, όχι μόνο για την ταχύτατη ολοκλήρωση έργων υποδομής με μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα για την
ελληνική οικονομία και κοινωνία, αλλά και για την ενίσχυση των επενδύσεων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην τεχνολογία, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των τομέων στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα.