Σύμφωνα με την IDC...

Οι παραγγελίες Η/Υ παγκοσμίως αναμένεται το 2016 να μειωθούν κατά 7,3% ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC. Η πρόβλεψη αυτή συνεχίζει να παρουσιάζει...

μειωθούν κατά 7,3% ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC. Η πρόβλεψη αυτή συνεχίζει να παρουσιάζει σταδιακά μικρότερες μειώσεις για το 2017, ενώ θα ακολουθήσει σταθερή ανάπτυξη το 2018. Ωστόσο, η ανάπτυξη το 2016 αναμένεται να είναι περίπου 2% χαμηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις καθώς οι
συνθήκες ήταν δυσμενέστερες από το αναμενόμενο.
Η ανάπτυξη το α’ τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε στο -12,5%, λίγο χαμηλότερη από την πρόβλεψη του -11,3% της IDC, καθώς παράγοντες όπως τα αδύναμα νομίσματα, η συμπίεση των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, η πολιτική αβεβαιότητα και τα καθυστερημένα έργα συνέχισαν να περιορίζουν τις παραγγελίες. Αν και ρυθμοί ανάπτυξης για συσκευές όπως τα τηλέφωνα και τα
tablets συνεχίζουν να μειώνονται, πιθανόν μειώνοντας τον ανταγωνισμό για τους Η/Υ, αυτό δεν οδήγησε σε ισχυρότερες παραγγελίες.
Παράλληλα, η οικονομική πίεση των καταναλωτών και η διαθεσιμότητα εναλλακτικών όπως η δωρεάν αναβάθμιση σε Windows 10 συνεχίζει να επιβραδύνει την ανάπτυξη της αγοράς Η/Υ. παρομοίως, με ένα μεγάλο μερίδιο επιχειρήσεων να αξιολογούν ακόμη τα Windows 10, ο ρυθμός νέων αγορών Η/Υ δεν έχει ακόμη σταθεροποιήσει τις παραγγελίες τους.