Η Regate υλοποίησε επιτυχώς σειρά σημαντικών Mobile CRM και SalesForceAutomationέργων στην αγορά του δώρου και των εκθέσεων, στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η Noveltex, η Gifts & Figures, DesyllasGames και άλλες, πρόσφατα επένδυσαν στην πλατφόρμα Regate Effective για την αυτοματοποίηση των ομάδων πωλήσεών τους που εργάζονται στο εμπόριο αλλά και μέσα σε έκθεση, όπως για παράδειγμα στη MostraRota.

 

 

 

 

Το Regate Effective αποτελεί σήμερα μια σύγχρονη πλατφόρμα με πλήρη προσαρμογή στην αγορά του δώρου και των εκθέσεων. Προσφέρει δυνατότητα παρουσίασης των ειδών μέσα από φωτογραφικό κατάλογο, barcodescanningμε τη φωτογραφική κάμερα του smartphone/tablet ή εναλλακτικά με εξωτερικό barcode, εμφάνιση πραγματικού υπόλοιπου αποθήκης και ασύρματη εκτύπωση σε θερμικό ή σε desktopinkjet/laserεκτυπωτή.