Με τη βοήθεια της Regate, μια τοπική βιομηχανία γάλακτος, στην Κρήτη, μπαίνει στη νέα εποχή εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες της.

Η ανάγκη της εταιρείας “Συλλιγάρδος Ο.Ε. – Η Αγνότης” ήταν η αυτοματοποίηση κάποιων συγκεκριμένων διαδικασιών της, όπως η παραγγελιοληψία, οι εισπράξεις και η τιμολόγηση επί αυτοκινήτου για τα στελέχη που βρίσκονται στα οχήματα διανομής.

 

Η ιδιαιτερότητα έγκειται στο ότι η παρακολούθηση και η διακίνηση των γαλακτοκομικών προϊόντων γίνεται υποχρεωτικά με παρτίδα και ημερομηνία λήξης. Επίσης επειδή τα προϊόντα αυτά είναι ζυγιζόμενα, το πωλούμενο βάρος και η αξία αποτυπώνονται σε ετικέτα barcode κατά την φόρτωση. Άρα μια άλλη απαίτηση ήταν να υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης του barcode επί του παραστατικού κατά την πώληση.

Ένα πλήρες φορητό σύστημα παραγγελιοληψίας

Η προδιαγραφή που τέθηκε εξ’ αρχής ήταν, η λύση να υλοποιηθεί σε περιβάλλον Android με συσκευές με ενσωματωμένο scanner και ασύρματο μικρό εκτυπωτή ζώνης από τον οποίο για μεν την πώληση εκδίδεται το ΤΔΑ ενώ κατά την είσπραξη να εκδίδεται η απόδειξη. Επίσης, ο πωλητής μπορεί να βλέπει στην οθόνη της συσκευής του τα οικονομικά στοιχεία και τα στατιστικά πωλήσεων του πελάτη καθώς και αναλυτική καρτέλα. Η υλοποίηση ήταν ανέλπιστα γρήγορη και ο πελάτης μπήκε σε παραγωγική λειτουργία εντός 15 ημερών. Έκτοτε δεν έχει παρουσιαστεί το παραμικρό πρόβλημα.

Όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν χωρίς προβλήματα

Οι δύο κύριοι στόχοι του πελάτη, ήταν αφενός η διαφύλαξη της ιχνηλασιμότητας κατά την πώληση επί αυτοκινήτου και η εύκολη πώληση ζυγιζόμενων τυροκομικών οι οποίοι επιτεύχθηκαν απολύτως. Επίσης επιτεύχθηκαν και οι δευτερεύοντες στόχοι αφού μέσω του συστήματος εκτός της παραγγελιοληψίας μπορούν να πραγματοποιηθούν και οικονομικές συναλλαγές και συμφωνίες λογαριασμών. Αξιοσημείωτη είναι η πλήρης ανυπαρξία προβλημάτων ακόμα και σε σημεία με ελλιπή κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος ήταν αρκετά χαμηλότερο τόσο σε συσκευές όσο και σε λογισμικό σε σχέση με γνωστές λύσεις σε περιβάλλον Windows Mobile που προϋπήρχαν.

"Το έργο είναι το πρώτο μιας σειράς έργων που προγραμματίζονται στη συνεργασία μας με την Regate. Η εξέλιξη του έργου είχε ανεμπόδιστη ροή κάτι που μας προδιαθέτει θετικά για τη συνέχιση στην κάλυψη των αναγκών «πληροφορικής εν κινήσει» των πελατών μας.

Γιώργος Βασιλάκης, Διαχειριστής της Infosector."

Λύση που εγκαταστάθηκε: Regate Effective – EXVAN