Η Regate S.A. και η Upsolar, κινεζικός πολυεθνικός όμιλος παραγωγής φωτοβολταϊκών και εγκατάστασης (EPC), προτείνουν την αξιοποίηση της στέγης της επιχείρησης/βιομηχανίας, είτε μέσω της μεθόδου ενεργειακού συμψηφισμού, Net Metering, η οποία στοχεύει στην δραστική μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε βιομηχανικές στέγες, είτε μέσω καθορισμένης τιμής (Feed in Tarrif) περίπου 70€/MWh για όλα τα έργα που θα συνδεθούν εντός του 2019. Έτσι μπορεί μία επιχείρηση να διαλέξει, είτε να κάνει ένα έργο με αυτοκατανάλωση, εφόσον η τιμή της κιλοβατώρας που πληρώνει υπερβαίνει τα 70€/MWh, είτε να προβεί σε μία σύμβαση 20ετούς διάρκειας με προκαθορισμένη τιμή, εφόσον πληρώνει λιγότερο από 70€/MWh.

 
Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να μειώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις υπέρογκες και άλλοτε καταχρηστικές χρεώσεις του λογαριασμού τους, ή και να τις απαλείψουν χωρίς να επηρεάζονται από τις αυξήσεις στις τιμές που επιβάλλει η εκάστοτε εταιρεία διανομής.
 
Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/2CP1My9