Εξοικονόμηση κόστους για τις επιχειρήσεις
 
Ως γρήγορες και αποτελεσματικές αξιολογούνται από την επιχειρηματική κοινότητα οι δασμολογικές διαδικασίες στα τελωνεία της χώρας, γεγονός το οποίο επιτρέπει στις εξαγωγικές εταιρείες να εξάγουν δίχως γραφειοκρατικά ή άλλα εμπόδια. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις από τις οποίες δηλώνεται ότι οι εισροές πρώτων υλών είναι ταχύτατες βάσει των διαδικασιών που ακολουθούνται.
 
Πόσες μέρες χρειάζονται
 
Ειδικότερα, σε έρευνα που διενήργησε η Κάπα Research για λογαριασμό της Παγκόσμιας Τράπεζας έδειξε ότι ο μέσος όρος ημερών που χρειάζονται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα για τον εκτελωνισμό εξαγωγών είναι μόλις δύο όταν στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία είναι τέσσερις, ενώ για τις εισαγωγές είναι μόλις τέσσερις μέρες όταν στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία είναι έξι. Οι γρήγοροι αυτοί χρόνοι εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις εξοικονόμηση κόστους, δεδομένου ότι οι παρατεταμένες παραμονές προϊόντων στους χώρους των τελωνείων συνεπάγονται διακοπές στην παραγωγή, επιδρούν αρνητικά στις πωλήσεις, ενώ μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα φθορές στις προμήθειες ή τα εμπορεύματα.
 
Ελλάδα: Μεγαλύτερο συγκριτικά το ποσοστό των επιχειρήσεων που εξάγουν άμεσα
 
Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι το ποσοστό των μεταποιητικών επιχειρήσεων που εξάγουν άμεσα τουλάχιστον το 10% του τζίρου τους ανέρχεται στην Ελλάδα στο 16% όταν στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία ο αντίστοιχος δείκτης είναι 15%, ενώ οι επιχειρήσεις που εισάγουν πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους φθάνουν στην Ελλάδα το 74% όταν στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία είναι 66%.
 
 
FOODReporter Τεύχος 75
Πηγή: www.boussias.com