Τι δείχνει έρευνα των Profitero και Kantar για τη στρατηγική των επιχειρήσεων αναφορικά με την ψηφιακή μεταρρύθμισή τους

Τα brands δεν είναι πλήρως προετοιμασμένα να κατακτήσουν τον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει έρευνα που διεξήγαν από κοινού οι εταιρείες μέτρησης Profitero και Kantar, στην οποία συμμετείχαν 200 εμπορικά σήματα παγκοσμίως στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου και παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, μόλις το 17% των συμμετεχόντων έχει ηγετική θέση στις πωλήσεις μέσω διαδικτύου, ενώ το 71% αναφέρει ότι εστιάζει μεν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το ρυθμό ανάπτυξης ανταγωνιστικών brands.

Άξιο προσοχής είναι ότι πολλά εμπορικά σήματα δεν έχουν συγκεκριμένη στρατηγική για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.  Ενώ 4 στις 10 διοικήσεις επιχειρήσεων έχουν θέσει ως προτεραιότητα την εστίαση στο e-commerce, οι εταιρείες τους δεν έχουν ακόμα συγκεκριμένους στόχους ή master plans, ώστε τα σχέδια αυτά να πάρουν σάρκα και οστά.

Τιμολόγηση και κερδοφορία οι βασικές προκλήσεις

Οι δύο βασικότερες προκλήσεις για τα brands που δραστηριοποιούνται μέσω των ψηφιακών καναλιών πώλησης είναι η τιμολόγηση και η κερδοφορία. Ειδικότερα, μείζον θέμα για το 40% από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, είναι το πώς θα προσαρμόσουν τη λειτουργία της εφοδιαστικής τους αλυσίδας στις ανάγκες του e-commerce.  Περίπου το 1/3 των επιχειρήσεων δεν έχει καταρτίσει τιμολογιακή πολιτική για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ το 41% δεν διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό ούτε έχει γνώση της διαδικασίας διαχείρισης των ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Παρόλο που η έρευνα διεξήχθη πολύ πριν την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς τα brands που είχαν διεισδύσει στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχουν τώρα μια ευκαιρία να δρέψουν καρπούς μέσα σε αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο κανάλι. 

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο ως συμπληρωματικό τομέα της δραστηριότητάς της, αντί για ξεχωριστή οντότητα.

Στην ουρά της λίστας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών το λιανεμπόριο

Αρκετά πίσω βρίσκεται το λιανεμπόριο στην αξιοποίηση περαιτέρω νέων τεχνολογιών, καθώς μόνο το 61% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν δεδομένα και αναλύσεις για να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα με βάση τις προτιμήσεις των καταναλωτών και την διαμόρφωση της αγοραστικής τους συμπεριφοράς. 

Οι ερευνητές προτρέπουν τις εταιρείες να δουν το e-commerce ως μία ευκαιρία να θέσουν συγκεκριμένους στόχους, ώστε να παρακολουθούν καλύτερα τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στα online κανάλια πώλησης. 

FOODReporter Τεύχος 253
Πηγή: www.boussias.com