Η μεγάλη στροφή, που παρατηρείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις αγορές μέσω e-shop είναι το βασικό συμπέρασμα της πρώτης μεγάλης έρευνας που πραγματοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της το 88% των Ελλήνων χρησιμοποιούν πλέον τακτικά το Ίντερνετ, ενώ το 2% μπαίνει κάποιες φορές το μήνα.

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ο βαθμός εξάπλωσης της χρήσης του διαδικτύου στη συναλλακτική συμπεριφορά του πληθυσμού καταγράφεται σημαντικά αυξημένος – γεγονός αναμενόμενο, ενώ η στροφή του καταναλωτή στις αγορές μέσω e-shops σηματοδοτεί μια νέα αγοραστική συμπεριφορά, γεγονός που οφείλει να απασχολήσει περαιτέρω τα Επιμελητήρια, ως προς τις δυνατότητες παρέμβασης για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών τους.

ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Η πανδημία έχει επιδράσει καταλυτικά στη στροφή εργοδοτών και εργαζομένων προς την τηλεργασία, γεγονός που θα πρέπει να εκτιμηθεί σε βάθος χρόνου, καθώς απαιτούνται μεγάλες και ριζικές θεσμικές παρεμβάσεις από πλευράς πολιτείας, προκειμένου να τεθούν κανόνες και εκσυγχρονιστικά πλαίσια για την εδραίωσή της.

Η ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των συναλλαγών μεταξύ κράτους-πολίτη, δημιουργεί τις προϋποθέσεις στα επιμελητήρια για να περιορίσουν στο ελάχιστο την ανάγκη φυσικής παρουσίας των μελών τους κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Ο βαθμός ετοιμότητας των επιμελητηρίων στη κατεύθυνση αυτή αναμένεται να αναδείξει και την αναγκαιότητα της παροχής νέων υπηρεσιών προς τα μέλη τους, αφού το πεδίο της παραδοσιακής συναλλαγής τους με αυτά θα αποτελέσει ψηφιακό παρελθόν.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο 20% ανέρχεται το ποσοστό αυτών που πραγματοποιούν από κάποιες φορές την εβδομάδα έως σχεδόν κάθε μέρα αγορές από e-shop, σε σύγκριση πριν από την επιδημία του covid-19 (9%), ενώ το 31% αγοράζει κάποιες φορές το μήνα.

Επίσης:

37% είναι το ποσοστό των Ελλήνων που συναλλάσσονται από κάποιες φορές την εβδομάδα έως σχεδόν κάθε μέρα ηλεκτρονικά με το Δημόσιο και τις Τράπεζες, ενώ το 38% πράττει το ίδιο κάποιες φορές το μήνα.

57% αξιοποιούν την τηλε-εργασία τακτικά.

52% των καταναλωτών επισκέπτονται τακτικά καταστήματα της περιοχής τους τροφίμων, φαρμακεία, περίπτερα για αγορά διαφόρων ειδών, ποσοστό που εμφανίζεται μειωμένο σε σύγκριση με πριν από την πανδημία όπου ήταν στο με 71%.

 

BNB DAILY Τεύχος 497
Πηγή: www.bnbdaily.gr