Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις λειτουργίες και την εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων καταγράφονται σε έρευνα των O.mind Creatives και Operations Center για το διάστημα από 26-03-2020 έως 16-04-2020. 

Τομείς:

Χονδρικό εμπόριο, διανομές: 28%

Βιομηχανία και μεταποίηση: 25%

Εφοδιαστική αλυσίδα: 18%

Παροχή υπηρεσιών (εκτός ναυτιλίας και εφοδιαστικής): 18%

Retail: 7%

Πρωτογενής: 3%

Ναυτιλία: 2%

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

Η έρευνα επιβεβαιώνει τις τεράστιες καθυστερήσεις, κυρίως στις εγχώριες παραδόσεις προϊόντων, ενώ πέραν της μείωσης κύκλου εργασιών, ο κορονοϊός επιβαρύνει και το κόστος λειτουργίας, καθιστώντας τις επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις πολλαπλασιαστικές. Ελεγχόμενες αποδεικνύονται οι ελλείψεις σε παραγγελίες προμηθευτών, αφού είτε δεν υπάρχουν καν, είτε παρατηρούνται σε μικρή έκταση.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 3 ΜΗΝΕΣ

Επάρκεια αποθεμάτων έως 3 μήνες σε βασικούς κωδικούς για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αναδεικνύει η έρευνα. Οι περισσότερες βιομηχανίες συνέχισαν την παραγωγή τον Μάρτιο, σε μειωμένα επίπεδα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, με τον κορονοϊό να αλλάζει άρδην τη στρατηγική προμηθειών με τις επιχειρήσεις να αναπροσαρμόζουν το πλάνο παραγγελιών και αναπαραγγελιών. Μείωση παραγωγής σε σημαντικό βαθμό προγραμματίζει η πλειονότητα των βιομηχανιών που συμμετείχαν, το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2020.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεγάλο βαθμό προσαρμοστικότητας επέδειξαν οι ελληνικές επιχειρήσεις αναφορικά με τη δυνατότητα να λειτουργούν ψηφιακά από απόσταση. Τονίζεται ωστόσο ότι, η προσαρμοστικότητα, που κατάφεραν οι επιχειρήσεις, χρειάζεται να διευρυνθεί στα οικοσυστήματα των εφοδιαστικών αλυσίδων, που συνθέτουν διαφορετικές επιχειρήσεις και οργανισμοί.

Ακόμη, το visibility της πληροφορίας εντός της επιχείρησης και ανάμεσα στους εργαζομένους βρίσκεται σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, ενώ η κρίση του κορονοϊού ισχυροποίησε τον κεντρικό, ενοποιημένο επιχειρησιακό σχεδιασμό / Integrated Business Planning και τις διατμηματικές συνεργασίες.

FnB Daily Τεύχος 996
Πηγή: www.fnbdaily.com