Οι προκλήσεις, που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες του κλάδου των τροφίμων την περίοδο της Covid-19 πανδημίας, τέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας, που διενήργησε το Food Industry Executive, στην οποία συμμετείχαν 324 ερωτηθέντες εκπρόσωποι του κλάδου.
 
Τα δύο μεγαλύτερα groups, που προέκυψαν είναι οι τυποποιητές - συσκευαστές τροφίμων με 27,5% και οι προμηθευτές εξοπλισμού με 23,8%, ενώ ο κλάδος παραμένει αισιόδοξος, καθώς περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η επιχείρησή τους θα επανέλθει ισχυρότερη πριν την πανδημία.

Προκλήσεις τυποποιητών - συσκευαστών
 
Τα ζητήματα εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας και της ασφάλειας αυτής είναι με 41% η μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η κατηγορία.
 
Προκλήσεις προμηθευτών
 
Για προμηθευτές εξοπλισμού, η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι οι μειωμένες πωλήσεις,  που προκύπτουν από τον περιορισμό των ταξιδιών και από καθυστερημένα ή ακυρωμένα projects.
 
Επιπτώσεις στα έσοδα
 
Οι τυποποιητές - συσκευαστές αναμένουν ότι ο αντίκτυπος του κορονοϊού στα έσοδά τους θα είναι μικρός μέχρι τέλος του έτους, ενώ οι προμηθευτές εξοπλισμού βλέπουν μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στο β’ τρίμηνο του 2020 και σχετική ανάκαμψη μέχρι τέλος του έτους. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα έσοδα ανά κατηγορία είναι:
 
Τυποποιητές / Συσκευαστές
52% ανέφερε λιγότερη ζήτηση λόγω της μείωσης στο foodservice
23% ανέφερε περισσότερη ζήτηση, λόγω της αύξησης του παραδοσιακού λιανικού εμπορίου
 
Προμηθευτές
44% δήλωσαν ότι οι πελάτες τους είχαν μειώσει προϋπολογισμούς, ακυρώσει ή καθυστερήσει projects
14% ανέφεραν λιγότερη ζήτηση, ενώ
9% ανέφερε περισσότερη ζήτηση
 
Επιπτώσεις στα έσοδα ανά κλάδο
 
Οι περισσότεροι κλάδοι προβλέπουν μείωση των εσόδων το β’ τρίμηνο, που αυξάνονται συνολικά το 2020. Οι βιομηχανίες ζαχαροπλαστικής και κάνναβης αναμένεται να καταλήξουν σε ανάπτυξη κοντά στο 10%.

Στρατηγική επιχειρήσεων
 
Τυποποιητές
Σχεδόν τα τρία τέταρτα (72,5%) των τυποποιητών- συσκευαστών δήλωσαν ότι είχαν αλλάξει την επιχειρηματική στρατηγική ή τη λειτουργία τους, ως απάντηση στην πανδημία. Οι πιο κοινές αλλαγές σχετίζονται με την εστίαση σε βασικά προϊόντα, την ενίσχυση του retail, και τη διατήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων.

Προμηθευτές
Το 39% δήλωσαν ότι η επιχειρηματική τους στρατηγική παρέμενε η ίδια και μετά την πανδημία, ενώ οι τεχνολογικές αλλαγές είναι στην κορυφή της λίστας με τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν.

Απομακρυσμένη εργασία και απολύσεις
 
Σχεδόν το 85% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τουλάχιστον στους μισούς από τους εργαζομένους τους έχει εφαρμοστεί η εκ περιτροπής εργασία ή δουλεύουν εξ αποστάσεως, λόγω της πανδημίας. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν υπήρξαν απολύσεις στην εταιρεία.
 
FnB Daily Τεύχος 1013