Ευρύ πεδίο εφαρμογής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις εταιρείες Πληροφορικής έχει ανοίξει η ψηφιακή υπογραφή, η οποία έχει πλέον ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Ήδη το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία έχει ξεκινήσει την διανομή 150.000 ψηφιακών υπογραφών σε δημοσίους υπαλλήλους, στο πλαίσιο του έργου Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφου (ΣΗΔΕ). Το έργο, αξίας άνω των 15 εκατ. ευρώ, υλοποιούν οι εταιρείες ΟΤΕ, Byte Computer και Uni Systems, ενώ αναμένεται να γίνει και η επέκταση του κατά 30%, όπως προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη.

Η Byte είναι μία από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι των ψηφιακών υπογραφών έχοντας υλοποιήσει αντίστοιχα έργα στο δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα με πελάτες από πολλούς επαγγελματικούς κλάδους. Η εταιρεία αναμένεται να αναλάβει έργο που αφορά 270.000 ψηφιακές υπογραφές για εμπορικές επιχειρήσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι δικό της προϊόν λογισμικού (eDocuMenta) για την ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων, με υποστήριξη ψηφιακής υπογραφής, έχει αναπτύξει η Unisystems. Το λογισμικό βασίστηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο με ισχύ τον Ιανουάριο του 2019 που αφορά στην υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος έκδοσης και διακίνησης εγγράφων με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής για το σύνολο των φορέων του Δημοσίου.

Το μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η ΕΕΤΤ τηρεί μητρώο των εγκατεστημένων, στην Ελλάδα, Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης για τις ψηφιακές υπογραφές. Σύμφωνα με την Επιτροπή στο μητρώο περιλαμβάνονται: το «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet), η Adacom, η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, η Byte Computer, το Χρηματιστήριο Αθηνών, η EDPS, η Impact, η Intelli Solutions, η Singular Logic, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η ΕΛΜΗ SYSTEMS, η Κοινωνία της Πληροφορίας και η Retail Link. 

Η ψηφιακή υπογραφή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πιστοποίηση του εκάστοτε εγγράφου, καθώς δεν τροποποιείται και κανείς δεν μπορεί να το αποποιηθεί. Διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων από μη ξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αντικατάστασή τους, ενώ επίσης επιβεβαιώνει την ταυτότητα του αποστολέα. Παράλληλα, αποτελεί εγγύηση όσον αφορά το ότι ο αποστολέας των δεδομένων δεν μπορεί να αρνηθεί το μήνυμα.

NetFAX Τεύχος 4430
Πηγή: www.boussias.com