Άλλη μια έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια πανδημία επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη Digital Transformation Index (DT Index) που δημοσιεύεται ανά διετία από την Dell Technologies περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επιταχύνουν τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού εν μέσω μιας άνευ προηγουμένου αβεβαιότητας, καταφέρνοντας να επιτύχουν μέσα σε λίγους μήνες αυτό που κανονικά θα απαιτούσε χρόνια.

Η μελέτη DT Index 2020 της Dell διαπίστωσε ότι οκτώ στις 10 επιχειρήσεις έχουν επιταχύνει ορισμένα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού φέτος και το 79% επανεφευρίσκουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Μια νέα καμπύλη ψηφιακού μετασχηματισμού

Τα φετινά αποτελέσματα της μελέτης καταγράφουν την πρώτη αύξηση του αριθμού των λεγόμενων Digital Leaders (κατηγορία που περιλαμβάνει τις πλέον ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις) στο 6%. Οι εταιρείες που υιοθετούν την τεχνολογία – Digital Adopters (η δεύτερη πιο ψηφιακά ώριμη ομάδα) αυξήθηκε από 23% το 2018 σε 39% το 2020 – μια αύξηση 16 ποσοστιαίων μονάδων.

Η μελέτη καταγράφει επίσης μικρή πτώση από το 2018 στον αριθμό των εταιρειών που υστερούν ψηφιακά – Digital Laggars (της λιγότερο ψηφιακά ώριμης ομάδας) κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς και απότομη πτώση στην προτελευταία ομάδα, όσων ακολουθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό – Digital Followers κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες. Οι επιχειρήσεις αυτές προοδεύουν, εισερχόμενες στις ομάδες των Digital Adopters και Digital Evaluators, οι οποίες έχουν επεκταθεί αντίστοιχα.

Εμπόδια στο μετασχηματισμό

Η πανδημία μπορεί να έχει αποτελέσει τον καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλο τον κόσμο, αλλά ο συνεχής μετασχηματισμός είναι δύσκολος: το 94% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν παγιωμένα εμπόδια στον μετασχηματισμό. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα κορυφαία 3 εμπόδια για την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι:

  • Ανησυχίες για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (από την 5η θέση το 2016)
  • Έλλειψη προϋπολογισμού και πόρων (#1 το 2016, #2 το 2018)
  • Αδυναμία εξαγωγής συμπερασμάτων από τα δεδομένα ή/και εξαιτίας υπερβολικού όγκου πληροφορίας (άλμα οκτώ θέσεων από το 2016)

Ανταποκρινόμενοι σε έναν αβέβαιο κόσμο

Πριν από την πανδημία, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων επικεντρώθηκαν έντονα στις θεμελιώδεις τεχνολογίες και όχι στις αναδυόμενες τεχνολογίες. Η συντριπτική πλειοψηφία, 89% αναγνωρίζουν ότι, ως αποτέλεσμα της διαταραχής του τρέχοντος έτους, χρειάζονται μια πιο ευέλικτη και επεκτάσιμη υποδομή πληροφορικής για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Οι κορυφαίες τεχνολογικές επενδύσεις για τα επόμενα ένα έως τρία χρόνια είναι:

  • Κυβερνο-ασφάλεια
  • Εργαλεία διαχείρισης δεδομένων
  • Υποδομή 5G
  • Λογισμικό προστασίας προσωπικών δεδομένων
  • Περιβάλλοντα multi-cloud

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών, το 82% των ερωτηθέντων οραματίζονται αυξημένη χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας για να μάθουν πώς να εκτελούν ενέργειες ή να αντιμετωπίζουν ζητήματα, άμεσα.

Το 85% προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης και μοντέλα δεδομένων για την πρόβλεψη πιθανών διαταραχών και το 78% προβλέπει ότι τεχνολογίες distributed ledgers – όπως το Blockchain – θα καταστήσουν την οικονομία συμβάσεων έργου (Gig economy) πιο δίκαιη (αποκόπτοντας τα ενδιάμεσα μέρη).

Παρά τα ευρήματα αυτά, μόνο το 16% σχεδιάζουν να επενδύσουν σε Εικονική / Επαυξημένη Πραγματικότητα, μόλις το 32% προτίθενται να επενδύσουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και μόλις 15% σχεδιάζουν να επενδύσουν σε distributed ledgers τεχνολογίες στα επόμενα ένα έως τρία χρόνια.

Η μελέτη DT Index 2020 της Dell  αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς που περιγράφει την κατάσταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τις επιδόσεις του σε όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνει 4.300 επιχειρηματικούς ηγέτες (από το επίπεδο C-suite μέχρι τα διευθυντικά στελέχη) σε εταιρείες μέσου ή μεγάλου μεγέθους σε 18 χώρες.

 

Διαβάστε περισσότερα: BizTech Update Τεύχος 630
Πηγή: https://bit.ly/3jBLVW9