Οι καταναλωτές δαπανούν περισσότερο σε τρόφιμα, καθώς έχουν μεγαλύτερο χρόνο στο σπίτι. Αυτό που παρατηρείται είναι πως το κενό, που αφήνει η εστίαση, καλύπτεται από την δαπάνη για τρόφιμα.

"Δηλαδή οι καταναλωτές δεν ξοδεύουν χρήματα στο εστιατόριο όπως παλαιότερα, αλλά στο καλάθι", δηλώνει στο FnB Daily ο Λευτέρης Κιοσές, Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ.

 

ΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

Συνολικά την τελευταία 10ετία (2009- 2019), η δαπάνη των νοικοκυρών σε ήδη παντοπωλείου έχει μειωθεί κατά 21,70%, ενώ συγκεκριμένα η δαπάνη σε τρόφιμα κατά 17,11%. Το 2009 το μέσο νοικοκυριό δαπανούσε μηνιαία σε είδη παντοπωλείου €5,578 χιλ., ενώ το 2019 €4,3 χιλ.

Την τελευταία 4ετία (2016-2019) η δαπάνη των νοικοκυριών σε τρόφιμα παρουσιάζει αύξηση, μεταβολή 3,83%, η οποία αν και δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις μειώσεις των προηγούμενων ετών, εμφανίζεται σε ένα περιβάλλον σταθερών τιμών, καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή από το 2016 ως το 2019, παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητος με αύξηση μόλις 0,61% σε βάθος 4ετίας.

 

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Η μείωση στη δαπάνη, που καταγράφεται στα είδη παντοπωλείου, πέρα από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος του καταναλωτικού κοινού την δεκαετία του 2010, οφείλεται, μεταξύ άλλων:

• στις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες
• στην υιοθέτηση έξυπνων αγορών
• στις προσφορές
• στη φορολογία

Ένα μεγάλο ποσοστό της μείωσης της δαπάνης, που παρατηρείται, αντιστοιχεί στην επίδραση στην δαπάνη των προσφορών και εκπτώσεων.

Οι 9 στους 10 καταναλωτές εξοικονομούν χρήματα μέσω προσφορών και 7 στους 10 τουλάχιστον 5% της αξίας των αγορών τους. Η μεσοσταθμική εξοικονόμηση, που καταγράφεται στις ετήσιες έρευνες του ΙΕΛΚΑ, κυμαίνεται από 9,5% έως 12.8%.

 

Διαβάστε περισσότερα: FnB Daily Τεύχος 1100
Πηγή: www.fnbdaily.com