Τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα, καθώς οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία πληροφορικής αντιμετωπίζουν τις διαταραχές που προκαλούνται από τη συνεχιζόμενη πανδημία; Σε αυτό το ερώτημα απαντά η International Data Corporation (IDC) ανακοινώνοντας τις προβλέψεις της για την τεχνολογία πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2021 και μετά.

Η IDC συνηθίζει σε τέτοιου είδους προβλέψεις, ωστόσο οι φετινές έχουν διαμορφωθεί από τις ανατρεπτικές δυνάμεις που προκαλεί η πανδημία COVID-19, η οποία θα αλλάξει δραματικά το παγκόσμιο επιχειρηματικό οικοσύστημα για τους επόμενους 12–24 μήνες και μετά. Οι επιπτώσεις από τον COVID-19 είναι πανταχού παρούσες και επηρεάζουν όλους τους κλάδους οδηγώντας αναπόφευκτα σε αλλαγές. Ωστόσο, παρά τις διαταραχές που προκλήθηκαν από την παγκόσμια πανδημία κατά τη διάρκεια του 2020, η παγκόσμια οικονομία παραμένει στο «ψηφιακό πεπρωμένο» της, καθώς τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες βασίζονται σε ένα ψηφιακό μοντέλο παράδοσης ή απαιτούν μεγαλύτερη ψηφιοποίηση για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, η IDC αναμένει ότι το 65% του παγκόσμιου ΑΕΠ θα προέρχεται από την ψηφιακή τεχνολογία έως το 2022, αυξάνοντας σε 6,8 τρισεκατομμύρια δολάρια τις δαπάνες πληροφορικής από το 2020 έως το 2023.

Τι πρέπει να κάνουν οι CIOs
Για να επιτύχουν σε αυτήν την περίοδο αλλαγής, οι CIOs πρέπει να επικεντρωθούν σε τρεις βασικούς τομείς τα επόμενα πέντε χρόνια. Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να αποκαταστήσουν τυχόν ελλείψεις σε υπάρχοντα περιβάλλοντα πληροφορικής που εισήχθησαν κατά τις πρώτες μέρες της πανδημίας ως αντίδραση έκτακτης ανάγκης. Πρέπει επίσης να προσδιορίσουν σε ποια σημεία η κρίση και η ανταπόκριση του οργανισμού τους έχουν επιταχύνει τις τάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και να επικεντρωθούν σε αυτά. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να αναζητήσουν ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να εκμεταλλευτούν τις διαταραχές που προκλήθηκαν στη βιομηχανία για να επιταχύνουν τη μετάβασή τους στη νέα κανονικότητα.

Όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος της IDC Rick Villars: «Η πανδημία του COVID-19 τόνισε ότι η ικανότητα ταχείας προσαρμογής και απάντησης σε μη προγραμματισμένες/προβλεπόμενες διαταραχές των επιχειρήσεων θα αυτό που θα καθορίσει την επιτυχία στην ολοένα και πιο ψηφιακή παγκόσμια οικονομία. Ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων μιας επιχείρησης εξαρτάται από την ανταπόκριση, την επεκτασιμότητα και την ανθεκτικότητα των υποδομών, των εφαρμογών και των πόρων των δεδομένων της».


Οι 10 βασικές προβλέψεις
1. Επιτάχυνση της μετάβασης στο cloud
Mε βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το 2020, η IDC προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2021, το 80% των επιχειρήσεων θα θέσει σε εφαρμογή έναν μηχανισμό για τη μετάβαση σε υποδομές και εφαρμογές που επικεντρώνονται στο cloud δύο φορές πιο γρήγορα από ό,τι πριν από την πανδημία. Δεν πρόκειται πλέον για μια επιλογή, αλλά για μια αναγκαιότητα εάν οι επιχειρήσεις θέλουν να παραμείνουν στο παιχνίδι.

2. Το Edge ως βασική προτεραιότητα
Μέχρι το 2023, το 80% των επενδύσεων από τις επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους θα αφορούν το edge computing. Η ανάγκη παράδοσης υποδομών, εφαρμογών και πόρων δεδομένων στο άκρο θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση νέων, cloud-centric edge λύσεων που επιτρέπουν ταχύτερη ανταπόκριση στις τρέχουσες επιχειρηματικές ανάγκες, ενώ χρησιμεύει ως βάση για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ψηφιακής ανθεκτικότητας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις την κλιμάκωση και τη διασφάλιση μεγαλύτερης επιχειρησιακής ευελιξίας.

3. Ο χώρος εργασίας γίνεται υβριδικός
Μέχρι το 2023, το 75% των εταιρειών του G2000 θα διαθέτουν ένα υβριδικό εργατικό δυναμικό το οποίο θα αποτελεί στρατηγικό σχεδιασμό και όχι μια λύση ανάγκης. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης θα είναι ένα πιο συνεργατικοί, ενημερωμένοι και παραγωγικοί εργαζόμενοι.

4. Η κληρονομιά της πανδημίας
Μέχρι το 2023, η αντιμετώπιση του τεχνικού χρέους που έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα αποτελεί το βασικό πρόβλημα που θα πρέπει να λύσει το 70% των CIOs, προκαλώντας οικονομικό άγχος, αδράνεια στην ευελιξία του ΙΤ και πολλές φορές αναγκαστική μετακίνηση στο cloud. Οι πιο έξυπνοι CIOs θα αναζητήσουν ευκαιρίες για να σχεδιάσουν ψηφιακές πλατφόρμες επόμενης γενιάς που εκσυγχρονίζουν και εξορθολογίζουν την υποδομή και τις εφαρμογές της επιχείρησης, παρέχοντας παράλληλα ευέλικτες δυνατότητες δημιουργίας και παράδοσης νέων προϊόντων, υπηρεσιών και εμπειριών σε εργαζόμενους και πελάτες.

5. Η ανθεκτικότητα σημαντικός παράγοντας επιβίωσης
Το 2022, οι επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην ψηφιακή ανθεκτικότητα θα προσαρμοστούν πιο γρήγορα και θα επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους για να ανταποκριθούν σε νέες συνθήκες 50% γρηγορότερα από αυτές που βασίζονται στα υφιστάμενα συστήματα για την επιστροφή τους στην «κανονικότητα». Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ηγηθούν θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται πολύ γρήγορα στις διαταραχές, να αξιοποιούν τις ψηφιακές δυνατότητες για να διατηρούν την επιχειρηματική συνέχειά τους και να προσαρμόζονται γρήγορα για να επωφεληθούν από τις νέες συνθήκες.

6. Περισσότερος αυτοματισμός
Μέχρι το 2023, θα νέο οικοσύστημα cloud για την επέκταση του ελέγχου πόρων και analytics σε πραγματικό χρόνο θα είναι η υποκείμενη πλατφόρμα για όλες τις πρωτοβουλίες αυτοματοποίησης του ΙΤ. Η επίτευξη αυτών των στόχων θα απαιτήσει επιθετική ενσωμάτωση τεχνολογιών AI/ML, υιοθέτηση πολιτικών αυτοματοποίησης και serverless workflows σε μια κατεύθυνση που θα οδηγήσει σε πιο αυτόνομες υποδομές.  

7. Ευκαιριακή επέκταση τεχνητής νοημοσύνης
Μέχρι το 2023, με γνώμονα τον στόχο της ενσωμάτωσης πληροφοριών σε προϊόντα και υπηρεσίες, το ένα τέταρτο των εταιρειών G2000 θα εξαγοράσει τουλάχιστον μία start-up που ασχολείται με τον κλάδο τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να για να εξασφαλίσει την ιδιοκτησία ειδικών δεξιοτήτων και IP. Η επιτυχία θα προέρθει από εκείνες τις επιχειρήσεις που θα πουλήσουν υπηρεσίες λογισμικού και διαχείρισης δεδομένων με συνδρομητικό as-a-service μοντέλο αξιοποιώντας τη βαθιά τους γνώση στον κλάδο, εισάγοντας νέες κερδοφόρες ροές εσόδων.

8. Υπό εξέταση οι σχέσεις
Έως το 2024, το 80% των επιχειρήσεων θα αναθεωρήσει τις σχέσεις με προμηθευτές, παρόχους και συνεργάτες σε μια προσπάθεια να εκτελέσουν καλύτερα την ψηφιακή στρατηγική τους που αφορά την ανάπτυξη των πόρων και την υιοθέτηση αυτόνομων λειτουργιών ΙΤ. Η επανεκτίμηση των σχέσεων με την τεχνολογία, τις υπηρεσίες και τους παρόχους θα είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία σε ένα περιβάλλον όπου το υπάρχον οικοσύστημα ΙΤ βρίσκεται σε σημαντική μετάβαση.

9. Η σημαντικότητα της βιωσιμότητας
Έως το 2025, το 90% των εταιρειών G2000 θα απαιτούν επαναχρησιμοποιήσιμο υλικό στις αλυσίδες εφοδιασμού του υλικού πληροφορικής, στόχους ουδετερότητας άνθρακα για τις εγκαταστάσεις των προμηθευτών τους και χαμηλότερη χρήση ενέργειας ως προαπαιτούμενο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Καθώς το ΙΤ αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για την προώθηση θετικών αλλαγών εντός του οργανισμού, θα είναι ακόμη πιο σημαντικό να διασφαλιστεί ότι και οι συνεργάτες, τόσο οι πάροχοι υλικού, όσο και τα data centers μοιράζονται παρόμοιους στόχους και συμβάλλουν στην επιτάχυνση της προόδου.

10. Ο άνθρωπος εξακολουθεί να έχει σημασία
Μέχρι το 2023, η IDC προβλέπει ότι οι μισές προσπάθειες για υιοθέτηση υβριδικού εργατικού δυναμικού και λύσεων αυτοματισμού θα καθυστερήσουν ή θα αποτύχουν εντελώς λόγω ανεπαρκούς επένδυσης στη δημιουργία ομάδων IT/Sec/DevOps με τα σωστά εργαλεία και δεξιότητες. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη των κατάλληλων developers και αναλυτών, οι επιχειρήσεις θα στραφούν σε πιο ευέλικτες πηγές ταλέντων, σε λύσεις crowdsourcing και το εσωτερικό προσωπικό προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους και να επιταχύνουν την καινοτομία.

Διαβάστε Περισσότερα: https://bit.ly/3nghaZf
Πηγή: BizTech.gr