Τα δεδομένα της τελευταίας έρευνας PMI υπέδειξαν ακόμα μία μηνιαία επιδείνωση της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα τον Δεκέμβριο, μολονότι λιγότερο σοβαρή από ό,τι παρατηρήθηκε τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την έρευνα της Markit.

Η βραδύτερη, σε γενικές γραμμές, συρρίκνωση συνδέθηκε με την ηπιότερη, ωστόσο σφοδρή, μείωση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών, καθώς οι σημαντικές διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού συνέτειναν εν μέρει στην υψηλότερη τιμή του κύριου δείκτη. Ως αποτέλεσμα των σοβαρών ελλείψεων και των καθυστερήσεων από την πλευρά των προμηθευτών, η επιβάρυνση κόστους αυξήθηκε με τον δριμύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο του 2011. Εν των μεταξύ, τα επίπεδα απασχόλησης μειώθηκαν με βραδύτερο ρυθμό παρά την περαιτέρω μείωση των πιέσεων στο εργατικό δυναμικό.

Ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index -PMI) είναι ένας σύνθετος δείκτης της απόδοσης της μεταποιητικής οικονομίας. Προέρχεται από δείκτες σχετικά με τις νέες παραγγελίες, την παραγωγή, την απασχόληση, τον χρόνο παράδοσης προμηθειών και τα αποθέματα προμηθειών. Οποιαδήποτε τιμή πάνω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50.0 μονάδων υποδεικνύει συνολική βελτίωση των συνθηκών του τομέα.

Ο κύριος δείκτης PMI έκλεισε στις 46.9 μονάδες τον Δεκέμβριο, τιμή υψηλότερη από τις 42.3 μονάδες του Νοεμβρίου υποδεικνύοντας σταθερή, ωστόσο ασθενέστερη, επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών του ελληνικού μεταποιητικού τομέα. Η παραγωγή εξακολούθησε να μειώνεται με δριμύ ρυθμό τον Δεκέμβριο, καθώς οι ασθενείς συνθήκες ζήτησης και τα μέτρα περιορισμού είχαν αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία των εταιρειών παραγωγής αγαθών. Παρότι ο ρυθμός συρρίκνωσης εξασθένησε σε σύγκριση με τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε τον Νοέμβριο, ήταν παρ' όλ’ αυτά ο δεύτερος ταχύτερος από τον Μάιο.

Συγχρόνως, η ζήτηση των πελατών μειώθηκε περαιτέρω καθώς τα εκτεταμένα περιοριστικά μέτρα επηρέασαν τη ροή των εισερχόμενων νέων παραγγελιών. Ο ρυθμός μείωσης ήταν ο δεύτερος δριμύτερος σε διάστημα επτά μηνών, παρότι εξασθένησε σε σύγκριση με τον ρυθμό μείωσης που παρατηρήθηκε τον Νοέμβριο. Αντίστοιχα, οι νέες παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν σημαντικά, λόγω της ασθενούς ζήτησης των πελατών από το εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή: Euro2day