Παραμένει χαμηλά ο δείκτης οικονομικού κλίματος, ενώ 7 στα 10 στελέχη  πιστεύουν ότι ο Covid-19 θα επηρεάζει την αγορά/οικονομία και το 2022.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και τις προκλήσεις, όπως τις καταγράφει η κυλιόμενη  Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου  Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 12 έως 23 Φεβρουαρίου 2021 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 180 ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων (Λιανεμπόριο-Αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ και Προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, Πωλήσεων. Αγορών, Οικονομικών, Πληροφορική κ.λπ.

Τα αποτελέσματα καταγράφουν την αξιολόγηση των εξελίξεων από τα στελέχη του κλάδου για το Β’ εξάμηνο 2020, οι οποίες συνοψίζονται σε:

  • Σταθερές πωλήσεις το α’ εξάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021, αλλά και συνολικά το 2020 με μικρές διακυμάνσεις.
  • Σταθεροποίηση σε χαμηλό επίπεδο του οικονομικού κλίματος
  • Μείωση της επίδρασης της πανδημίας του Covid-19 στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, αλλά αύξηση του χρόνου για τον οποίο θα επηρεάζεται η αγορά. 

 

Διαβάστε περισσότερα: RetailToday Τεύχος #3893

Πηγή: Direction Business Network / RetailToday