Η εξάπλωση της πανδημίας της COVID-19, από τις αρχές του 2020 σε όλο τον πλανήτη, προκάλεσε σοβαρές υγειονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ανά τον κόσμο, με οδυνηρές συνέπειες. Ο υψηλός βαθμός συσχέτισης μεταξύ της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας με αυτήν του παγκόσμιου όγκου εμπορίου, είχε ως συνέπεια να υποχωρήσουν, τόσο το παγκόσμιο ΑΕΠ, όσο και ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών για το 2020.

Δεν έμεινε ανεπηρέαστη η Ελλάδα

Ο υψηλός βαθμός συσχέτισης μεταξύ της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και του παγκόσμιου όγκου εμπορίου δεν άφησε ανεπηρέαστη την Ελλάδα. Οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων υποχώρησαν ραγδαία το 2020, με μεγαλύτερη αυτή του Μαΐου, 30,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ωστόσο η επιβράδυνση της υποχώρησης των εξαγωγών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020, είχε ως αποτέλεσμα η μείωση των εξαγωγών το 2020, σε σχέση μετο 2019, να διαμορφωθεί στο 9,3%, στα ίδια επίπεδα με την υποχώρηση του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, ο δείκτης εξωστρέφειας (εξαγωγές ως προς το ΑΕΠ) παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με αυτό του 2019,στο 18,1%.

 

Διαβάστε περισσότερα: FnB Daily Τεύχος #1187

Πηγή: www.fnbdaily.com