Η χρήση τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου για σκοπούς παρακολούθησης, ή οι αλγόριθμοι που χειραγωγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά, θα απαγορευτούν στο πλαίσιο κανόνων που προτείνει η ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Σύμφωνα με το BBC, οι προτάσεις διέρρευσαν πριν την επίσημη ανακοίνωσή τους και περιλαμβάνουν νέους κανόνες για αυτό που εκλαμβάνεται ως Τεχνητή Νοημοσύνη υψηλού ρίσκου, όπως οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται από την αστυνομία και αυτοί για τις προσλήψεις. Ειδικοί τονίζουν πάντως ότι οι κανονισμοί δεν είναι ξεκάθαροι και πως περιέχουν διάφορα «παραθυράκια».

Για παράδειγμα εξαιρείται η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι Αρχές για τη δημόσια ασφάλεια.

Η προτεινόμενη λίστα απαγορευμένων συστημάτων περιλαμβάνει συστήματα που έχουν δυνατότητα χειραγώγησης ανθρώπινης συμπεριφοράς/ απόψεων/ αποφάσεων, συστήματα για παρακολούθηση άνευ διακρίσεων, που εφαρμόζεται με μαζικό/ γενικό τρόπο, συστήματα που χρησιμοποιούνται για «social scoring» και συστήματα που εκμεταλλεύονται πληροφορίες ή προβλέψεις.

 

Διαβάστε περισσότερα: NetFax #4600
Πηγή: www.boussias.com