Η πανδημία έχει αλλάξει δραματικά τον χώρο της εργασίας και τις προτεραιότητες επιχειρήσεων και εργαζόμενων, καθώς οι ειδικές συνθήκες, όπως η τηλεργασία, μεταβάλλουν πλήρως τα δεδομένα στον εργασιακό χώρο. Την ανάγκη αναβάθμισης των υπαρχόντων ψηφιακών εργαλείων και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στην εργασία επιζητά το 84% των εργαζόμενων. Την ίδια στιγμή, το 79% των εργοδοτών επιδιώκει πράγματι να αναβαθμίσει τα ψηφιακά εργαλεία εργασίας, σε σημαντικό βαθμό.

Οι δυο πλευρές συμφωνούν, επίσης, ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής και διαδικτυακής εκπαίδευσης του προσωπικού. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι κατατάσσουν τη διαδικτυακή εκπαίδευση ως την κορυφαία προτεραιότητα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Ταυτόχρονα, σχεδόν δύο στους τρεις εργοδότες (64%) επιθυμούν να ενισχύσουν τις ψηφιακές μεθόδους εκπαίδευσης.

Σχετική έρευνα, που πραγματοποίησε παγκοσμίως η ΕΥ σε δείγμα 4.000 εργοδοτών και εργαζόμενων το 2020, επιχείρησε αναδείξει τα σημεία σύγκλισης απόψεων των δυο πλευρών, σχετικά με το πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος εργασίας την επαύριο της πανδημίας. Σύμφωνα με την έρευνα, η προστασία της υγείας και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της εργασίας αποτελούν κοινές προτεραιότητες εργοδοτών και εργαζόμενων.Σχετική έρευνα, που πραγματοποίησε παγκοσμίως η ΕΥ σε δείγμα 4.000 εργοδοτών και εργαζόμενων το 2020, επιχείρησε αναδείξει τα σημεία σύγκλισης απόψεων των δυο πλευρών, σχετικά με το πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος εργασίας την επαύριο της πανδημίας. Σύμφωνα με την έρευνα, η προστασία της υγείας και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της εργασίας αποτελούν κοινές προτεραιότητες εργοδοτών και εργαζόμενων.  

 

Διαβάστε όλη την έρευνα εδώ.

Πηγή www.sepe.gr