Με επιτυχία εκπόνησαν οι παραγωγοί αλκοολούχων ποτών της Ευρώπης τη δέσμευση του 1ου ορόσημου, να παρέχουν στην αγορά της Ε.Ε. αλκοολούχα ποτά με πληροφορίες σχετικά με το ενεργειακό τους περιεχόμενο στην ετικέτα, όπως αναφέρει ο ΣΕΑΟΠ. Σύμφωνα με την spiritsEUROPE, με τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται καινοτομία, με στόχο την πιο “διάφανη” σχέση παραγωγού-καταναλωτή, μέσω της καλύτερης ενημέρωσης του καταναλωτή όσον αφορά στο προϊόν. "Η πρώτη μας έκθεση προόδου, που δημοσιεύθηκε στις 5 Μαΐου, δείχνει ότι ο κλάδος κατόρθωσε να διασφαλίσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, περίπου ότι 1 στις 4 φιάλες διαθέτουν ήδη τέτοιες πληροφορίες, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί σε 50% και 66% έως το τέλος του 2021 και του 2022, αντίστοιχα", επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση ο Γενικός Διευθυντής της SpiritsEurope, Ulrich Adam.

Οδηγίες για τις διατροφικές πληροφορίες

Οι στόχοι, όπως εξηγεί, αποτελούν μέρος μιας πολυετούς εθελοντικής συμφωνίας – του λεγόμενου Μνημονίου Κατανόησης (MoU) για την ενημέρωση των καταναλωτών – το οποίο διευκολύνθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019.Το MoU παρέχει σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διατροφικές πληροφορίες και οι καταχωρίσεις συστατικών θα πρέπει να διατίθενται στους καταναλωτές αλκοολούχων ποτών, δεδομένου ότι δεν είναι υποχρεωτικές, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ  

 

Διαβάστε περισσότερα: FnB Daily Τεύχος #1233

Πηγή: www.fnbdaily.com