Η δημιουργία κέντρων agrologistics σε περιοχές κομβικής σημασίας μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην αγροδιατροφική παραγωγή και συνέργειες ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, σε χαιρετισμό του στη διαδικτυακή ημερίδα για τα Agrologistics του Οργανισμού "Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά". Η εκτίμηση αυτή του κ. Λιβανού στηρίζεται στο ότι η Ελλάδα έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη ανάπτυξη υποδομών agrologistics με ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό και οι δυνατότητες αυτές, όπως είπε, δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες.

Πεποίθηση του ΥΠΑΑΤ είναι ότι, "μέσω της ανάπτυξης τέτοιων υποδομών δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας, γόνιμων συνεργασιών και επιμερισμού του κόστους των υποδομών". 

 

Διαβάστε περισσότερα: FnB Daily Τεύχος #1244
Πηγή: www.fnbdaily.com