Το 80% των Ελλήνων CEOs δηλώνουν αισιόδοξοι για την προοπτική ανάπτυξης της εταιρείας τους και θεωρούν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές κρίσιμες για την απόκτηση ψηφιακών δυνατοτήτων, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας 2021 CEO Outlook της KPMG.

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.325 CEOs από 11 χώρες σε όλο τον κόσμο, καθώς και 50 CEOs από την Ελλάδα. Η ώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και η απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων αποτελούν βασικές προτεραιότητες, με το 82% των CEOs στην Ελλάδα να δηλώνουν πως πρέπει να στρέψουν ταχύτερα τις επενδύσεις σε ψηφιακές ευκαιρίες και να εκποιήσουν επιχειρήσεις  που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να καταστούν ψηφιακά παρωχημένες.

Σύμφωνα με την έρευνα για τη εξασφάλιση της ψηφιακής ευελιξίας:

  • Το 34% των Ελλήνων CEOs δηλώνει πως θα πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις σε διαδικασίες εντοπισμού της καινοτομίας.
  • Το 50% προτάσσουν τη συμμετοχή σε κοινοπραξίες του κλάδου με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.
  • Το 40% δηλώνουν ως σημαντική τη συνεργασία με τρίτους παρόχους δεδομένων.
  • Το 50% αναφέρουν τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτυακού παρόχου πλατφόρμας.

 

Διαβάστε περισσότερα: NetFax Τεύχος #4701
Πηγή: www.boussias.com