Τρίτος κατά σειρά πιο σημαντικό shopping  factor είναι η άνεση και η ευκολία, με ποσοστό 13%, σύμφωνα με τον Λευτέρη Κιοσέ, Υπεύθυνο ερευνών του Ινστιτούτου  Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.

"Το πρώτο κριτήριο είναι τα χρήματα και το δεύτερο είναι η υγεία και ασφάλεια, με ποσοστό 34% και 13%, αντίστοιχα", ανέφερε. Συγκεκριμένα, με  βάση τα στοιχεία,  φαίνεται  ότι η πανδημία επέδρασε δραστικά στη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής για αγορές, καθώς τον Απρίλιο του 2020 τα χρήματα ήταν στο 17% και η υγιεινή και ασφάλεια στο 31%, ενώ ο χρόνος και η άνεση / ευκολία ήταν στο 23%.

Σε ό,τι αφορά και την εμπειρία αγορών σε supermarkets, ο παράγοντας άνεση και ευκολία είναι στις πρώτες θέσεις επιλογών, όπως
επίσης και το πόσο κοντά είναι το κατάστημα.

Διαβάστε περισσότερα: FnB Daily Τεύχος #1328
Πηγή: www.fnbdaily.com