Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), του οποίου πρόεδρος είναι ο Γιώργος Μαρκατάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μας, έχει προκηρύξει ένα εθνικό πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών του ιδιωτικού τομέα πάνω σε «Κλαδικές και Λειτουργικές εφαρμογές κινητών και ο τρόπος αξιοποίησης τους από τις επιχειρήσεις». 

Ο πρώτος κύκλος αιτήσεων έχει ημερομηνία λήξης την 18η Φεβρουαρίου 2022 και απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε mobile τεχνολογίες και να τις εφαρμόζουν στην καθημερινή τους εργασία.

Συνολικά υπάρχουν 1250 θέσεις που θα καλυφθούν από όλη την Ελλάδα. Καθώς το πρόγραμμα εφαρμόζεται εκτός ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου, αυτός αποζημιώνεται με 5 Ευρώ μικτά ανά ώρα μαθήματος. Ο κύκλος μαθημάτων είναι συνολικά 80 ώρες , εκ των οποίων οι περισσότερες (64) είναι μέσω e-learning πλατφόρμας. 

Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα οδηγεί στην επιδότηση 5€ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης και σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων. Η θεματολογία του κύκλου εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

  • Τεχνολογικές εξελίξεις στις κινητές εφαρμογές και γενική παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών
  • Κλαδικές και λειτουργικές εφαρμογές κινητών και τρόπος αξιοποίησης από τις επιχειρήσεις.
  • Σχεδίαση καινοτόμων mobile υπηρεσιών
  • Στρατηγική χρήση της πληροφορικής στην επιχείρηση

Ο Γιώργος Μαρκατάτος, Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, δήλωσε σχετικά στο myMobility News: «Αυτό το ιδιαίτερο πρόγραμμα κατάρτισης βοηθάει τους εργαζομένους να καταλάβουν τη σημασία των mobile τεχνολογιών και να τις ενσωματώσουν στην καθημερινή τους εργασία, είτε με κάποια εταιρεία μέλος του ΣΕΚΕΕ, είτε με τις δικές τους δυνατότητες και δεξιότητες που θα αποκτήσουν μέσα από αυτό».

Κάντε αίτηση σήμερα στο www.sekeetraining.gr