Σύμφωνα με έκθεση της NAIReal Act, στην Ελλάδα οι μεγάλες εταιρείες έχουν συνήθως το δικό τους data center. Ωστόσο για μικρότερες εταιρείες, η απόκτηση εγκαταστάσεων, που προορίζονται αποκλειστικά για το κέντρο δεδομένων τους, είναι δύσκολη, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο, καθώς υπάρχουν διάφορα κέντρα δεδομένων συντοπισμού που μπορούν να τις εξυπηρετήσουν.

Η αγορά των data centers είναι, επί του παρόντος, πρώιμη, καθώς υπάρχουν λίγες παροχές και κτίρια-υποδομές στην Ελλάδα. Υπάρχει έλλειψη κτιρίων που να πληρούν τις προδιαγραφές και κυρίως, το υπάρχον απόθεμα δεν συγκεντρώνεται και διαχέεται σε ευρύτερες περιοχές.

Ωφέλιμα για τις εταιρείες

Τα κέντρα δεδομένων μπορεί να είναι ωφέλιμα για τις εταιρείες, καθώς αναθέτουν το κέντρο δεδομένων τους σε ειδικούς, μειώνοντας το κόστος της διαχείρισής τους. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 17 κέντρα δεδομένων διάσπαρτα στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα: BnB Daily Τεύχος #880
Πηγή: www.bnbdaily.com